Livsmedel och Miljö

KRAV-godkända och ISO-certifierade

Vårt mejeri har successivt byggts om och moderniserats till dagens höga standard. År 2000 blev anläggningen KRAV-godkänd och vår ekologiska ost heter kort och gott ”Boxholms Ekologiska”. Genom regelbundna provtagningar och analyser i vårt laboratorium ser vi till att våra ostar håller en jämn och hög kvalitet när de lämnar vårt lager. Vi är ISO-certifierade: ISO 14 001 samt FSSC 22 000.

 

Policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet

 Med hantverk och tradition från 1890-talet vårdar vi vår osttillverkning på Boxholm Mejeri, vi tillverkar ost av färsk pastöriserad mjölk från närliggande gårdar.

 Boxholm Mejeri erbjuder milda, lagrade och smaksatta hårdostar som uppfyller krav och förväntningar från kunder, myndigheter och gällande regelverk.

Boxholm Mejeri följer svensk livsmedelslagstiftning och följer rekommendationer från Livsmedelsverket. Vi arbetar med en helhetssyn på livsmedelssäkerhet, kvalitet och systematiskt arbete med produktsäkerhet HACCP i vårt ledningssystem.

Vi utvecklar fortlöpande vår personal och arbetar med ständiga förbättringar i våra processer.
Vi har mätbar livsmedelssäkerhetsmål som regelbundet följs upp.
Miljö

Vi vill ha ett gott samarbete med myndigheter, partners, kunder, konsumenter och leverantörer. Vi ska fortsatt jobba med entreprenörskap, innovation och utveckling.

Vi är certifierade enligt FSSC 22000.

Miljöpolicy

Boxholm Mejeri AB tillverkar milda, lagrade och smaksatta hårdostar så att kvalitet och miljöpåverkan uppfyller våra kunder och konsumenters krav och förväntningar. 

Boxholm Mejeri AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi ska minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Vi ska minst uppfylla de krav såsom lagar, förordningar och regler som ställs på oss.

Genom vårt miljöarbete följer vi noga förbrukningen av råvaror, förpackningsmaterial, vatten och energi för att sträva efter en minskad miljöbelastning. Vi har mätbara mål som regelbundet följs upp.

Vi ska utforma arbetsmetoder, processer och transporter med hänsyn tagen till miljö och därigenom minska avfall, föroreningar och buller. 

Vi ska ta hänsyn till hur våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor och i största möjliga mån välja de som arbetar bäst sett ur ett miljöperspektiv.

Vi ska utveckla ett personligt ansvar hos medarbetare genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbetet. 

Vi ska arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringar.

Vi är certifierade enligt ISO14001