Hantverksmässig kvalitet

Om företaget Boxholm Mejeri tillverkar milda, lagrade och smaksatta hårdostar och producerar ca 1700 ton ost om året. Vi kontrollerar hela tillverkningsprocessen från mottagning av råmjölk till distribution av färdigförpackade ostar. Sedan starten 1890 ystats våra ostar av mjölk från närliggande gårdar och än idag finns alla inom fem mils radie. Vårt mejeri har moderniserats åtskilliga gånger, men vi har aldrig gjort avkall på de viktiga hantverksmässiga momenten och den manuella kontrollen som borgar för att kvaliteten blir den bästa.